Java Dilinde Console Uygulaması Kullanarak Kullanıcı Girdisi Alma

by A.Gökhan, M.Sc. | Mayıs 14 14:58

Hatırlarsanız daha önce bunu kullanarak bir yazı girmiştik: JAVA ile Konsol Uygulaması ve Yayınlama[1]

Bu yazıda yine aynı minvalde, işin biraz daha detayına girerek genel mantığı anlamaya çalışacağız. Özellikle Scanner sınıfı kullanarak basit bir kullanıcı girdisi alma uygulaması gerçekleştireceğiz. Bunun için öncelikle aşağıdaki gibi class oluşturalım:

Yukarıda görüldüğü üzere, uygulama başlaması ile birlikte (Shift+F6) konsol ekran üzerinde 2 adet seçenekli bir kullanıcı girdisi beklenmektedir. 1 yazılması durumunda bir başka kullanıcı girdisi bekleyecek olan meslekEkle() fonksiyonu çalışmaktadır. 2 tuşuna basılıp enter tuşlandığında ise sistem kapatılacaktır.

Meslek eklemek için, meslekEkle() fonksiyonu yeni bir Scanner sınıfı içerisinden oluşan sMeslek değişkeni ile kullanıcıdan gelen String veri tipindeki veriyi, meslekListesi dizisine ekleyecektir. Burada dikkat etmek gereken hususlardan biri nextLine() fonksiyonudur. Eğer next() fonksiyonu yapmış olsaydık, kullanıcının girdisini aradaki boşlukları okumaksızın tek bir kelime olarak alacaktık. Örneğin mesleği “Bilgisayar Mühendisi” olarak giren bir kullanımda, diziye yalnızca “Bilgisayar” kelimesi eklenecektir. nextLine() fonksiyonunu kullanarak tüm satırı almış olmaktayız.

meslekSayisi değişkeni ise dizinin hangi indisine veri ekleyeceğimizi belirlediğimiz bir integer veri türünde değişken değerini temsil etmektedir.

Endnotes:
  1. JAVA ile Konsol Uygulaması ve Yayınlama: http://www.phpservisi.com/java-ile-konsol-uygulamasi-ve-yayinlama/

Source URL: http://www.phpservisi.com/java-dilinde-console-uygulamasi-kullanarak-kullanici-girdisi-alma/