Linux İşletim Sisteminde MySQL Root Parolasını Tanımlama ve Değiştirme

by A.Gökhan, M.Sc. | Mayıs 21 17:55

Linux işletim sisteminde kurulu bir MySQL veritabanında kullanılmak suretiyle kullanıcılar oluşturabilir, bu kullanıcılara çeşitli yetkiler verebiliriz. Veritabanı veya tablo oluşturma, bunlar üzerinde işlem yapabilme, silme gibi birçok yetki tanımlayabiliriz. Böyle bir sistem için root, yani ana kullanıcı, sahip yetkisinde kullanıcı bulunmaktadır. Dolayısıyla bu kullanıcı için bir parola oluşturmak gerekebilir.

Mevcut bir MySQL sunucudaki root kullanıcısına parola tanımlamak için:

MySQL sunucudaki root kullanıcısının parolasını değiştirmek için:

MySQL sunucusunu üzerinden SQL cümlecikleri ile aynı işlemleri yapmak da mümkün olmaktadır. Herhangi bir şifremiz olmadığı için ilk etapta direk giriş mümkün olmaktadır:

MySQL üzerinde işlem yapacağımız veritabanını belirtiyoruz:

root kullanıcısının şifresini değiştirmek için:

Bu işlemler dışında izin ve yetkileri tekrardan teyit edip sunucudan çıkıyoruz:

Source URL: http://www.phpservisi.com/linux-isletim-sisteminde-mysql-root-parolasini-tanimlama-ve-degistirme/