Linux İşletim Sisteminde Temel Dizin İşlemleri

by A.Gökhan, M.Sc. | Nisan 12 01:53

Linux işletim sisteminde kullandığımız bazı komutlar bizim için oldukça önemlidir. Hangi işletim sisteminde çalıştığımızın önemi olmaksızın sıklıkla kullandığımız temel dizin işlemlerini, basit olarak örneklerle işleyelim:

Öncelikle phpservisi adında yeni bir dizin, yani klasör oluşturalım:

phpservisi klasörüne geçelim:

Tekrar eski yerimize, yani bir üst klasöre geçelim:

Ana dizin olan kök dizine geçelim:

Hangi dizin içerisinde bulunduğumuzu öğrenelim:

Bulunduğumuz klasör içerisinde bulunan dosyaları listeleyelim:

Bulunduğumuz klasör içerisindeki dosya ve klasörleri kullanıcı izinleri ile birlikte görmek isteyelim:

İçerisinde phpservisi kelimesi geçen dosya ve klasörleri listeleyelim:

phpservisi klasörünü yeni oluşturacağımız teknodemi klasörü olarak kopyalayalıp ana dizine taşıyalım:

teknodemi klasörünü silelim:

teknodemi klasörünün içi dolu olduğundan dolayı silmemize izin vermedi. Bu şekilde silelim:

Diğer konularda görüşmek dileğiyle!

Source URL: http://www.phpservisi.com/linux-isletim-sisteminde-temel-dizin-islemleri/