MIME Type (Tür) Nedir?

MIME Type (Tür) Nedir?
Mayıs 02 13:38 2015 Bu yazıyı yazdır

MIME Type (tür), farklı uzantılara sahip dosyaları belirleyebilmek için, her dosya uzantısına ait tanımlanmış kimlik bilgileridir. Özellikle web tarayıcılarında kullanılan ayırt etme işlemi, arka planda çalışan kodların dosyalara ait MIME Type eşleştirmesi yapılarak gerçekleştirilmektedir.

MIME_TYPE

Buna ek olarak file upload işlemleri sırasında yüklenen dosyaların uzantılarını MIME Type bilgilerine göre filtreleyebiliriz. Örneğin .txt dosya uzantısına sahip bir metin dosyası için MIME Type kimlik bilgisi text/plain değeridir. Bu da bize dosya özelliklerinden gelmektedir. PHP programlama dilinde yazılmış bir dosya upload formuna yüklenen dosyanın uzantısı aşağıdaki şekilde alınabilmektedir:

Aşağıda, bazı sık kullanılan dosyalara ait MIME Type bilgilerini bulabilmekteyiz:

 

MIME Type Dosya Uzantısı
application/SLA stl
application/STEP step
application/STEP stp
application/acad dwg
application/andrew-inset ez
application/clariscad ccad
application/drafting drw
application/dsptype tsp
application/dxf dxf
application/excel xls
application/i-deas unv
application/java-archive jar
application/mac-binhex40 hqx
application/mac-compactpro cpt
application/vnd.ms-powerpoint pot
application/vnd.ms-powerpoint pps
application/vnd.ms-powerpoint ppt
application/vnd.ms-powerpoint ppz
application/msword doc
application/octet-stream bin
application/octet-stream class
application/octet-stream dms
application/octet-stream exe
application/octet-stream lha
application/octet-stream lzh
application/oda oda
application/ogg ogg
application/ogg ogm
application/pdf pdf
application/pgp pgp
application/postscript ai
application/postscript eps
application/postscript ps
application/pro_eng prt
application/rtf rtf
application/set set
application/smil smi
application/smil smil
application/solids sol
application/vda vda
application/vnd.mif mif
application/vnd.ms-excel xlc
application/vnd.ms-excel xll
application/vnd.ms-excel xlm
application/vnd.ms-excel xls
application/vnd.ms-excel xlw
application/vnd.rim.cod cod
application/x-arj-compressed arj
application/x-bcpio bcpio
application/x-cdlink vcd
application/x-chess-pgn pgn
application/x-cpio cpio
application/x-csh csh
application/x-debian-package deb
application/x-director dcr
application/x-director dir
application/x-director dxr
application/x-dvi dvi
application/x-freelance pre
application/x-futuresplash spl
application/x-gtar gtar
application/x-gunzip gz
application/x-gzip gz
application/x-hdf hdf
application/x-ipix ipx
application/x-ipscript ips
application/x-javascript js
application/x-koan skd
application/x-koan skm
application/x-koan skp
application/x-koan skt
application/x-latex latex
application/x-lisp lsp
application/x-lotusscreencam scm
application/x-mif mif
application/x-msdos-program bat
application/x-msdos-program com
application/x-msdos-program exe
application/x-netcdf cdf
application/x-netcdf nc
application/x-perl pl
application/x-perl pm
application/x-rar-compressed rar
application/x-sh sh
application/x-shar shar
application/x-shockwave-flash swf
application/x-stuffit sit
application/x-sv4cpio sv4cpio
application/x-sv4crc sv4crc
application/x-tar-gz tar.gz
application/x-tar-gz tgz
application/x-tar tar
application/x-tcl tcl
application/x-tex tex
application/x-texinfo texi
application/x-texinfo texinfo
application/x-troff-man man
application/x-troff-me me
application/x-troff-ms ms
application/x-troff roff
application/x-troff t
application/x-troff tr
application/x-ustar ustar
application/x-wais-source src
application/x-zip-compressed zip
application/zip zip
audio/TSP-audio tsi
audio/basic au
audio/basic snd
audio/midi kar
audio/midi mid
audio/midi midi
audio/mpeg mp2
audio/mpeg mp3
audio/mpeg mpga
audio/ulaw au
audio/x-aiff aif
audio/x-aiff aifc
audio/x-aiff aiff
audio/x-mpegurl m3u
audio/x-ms-wax wax
audio/x-ms-wma wma
audio/x-pn-realaudio-plugin rpm
audio/x-pn-realaudio ram
audio/x-pn-realaudio rm
audio/x-realaudio ra
audio/x-wav wav
chemical/x-pdb pdb
chemical/x-pdb xyz
image/cmu-raster ras
image/gif gif
image/ief ief
image/jpeg jpe
image/jpeg jpeg
image/jpeg jpg
image/png png
image/tiff tif tiff
image/tiff tif
image/tiff tiff
image/x-cmu-raster ras
image/x-portable-anymap pnm
image/x-portable-bitmap pbm
image/x-portable-graymap pgm
image/x-portable-pixmap ppm
image/x-rgb rgb
image/x-xbitmap xbm
image/x-xpixmap xpm
image/x-xwindowdump xwd
model/iges iges
model/iges igs
model/mesh mesh
model/mesh msh
model/mesh silo
model/vrml vrml
model/vrml wrl
text/css css
text/html htm
text/html html htm
text/html html
text/plain asc txt
text/plain asc
text/plain c
text/plain cc
text/plain f90
text/plain f
text/plain h
text/plain hh
text/plain m
text/plain txt
text/richtext rtx
text/rtf rtf
text/sgml sgm
text/sgml sgml
text/tab-separated-values tsv
text/vnd.sun.j2me.app-descriptor jad
text/x-setext etx
text/xml xml
video/dl dl
video/fli fli
video/flv flv
video/gl gl
video/mpeg mp2
video/mp4 mp4
video/mpeg mpe
video/mpeg mpeg
video/mpeg mpg
video/quicktime mov
video/quicktime qt
video/vnd.vivo viv
video/vnd.vivo vivo
video/x-fli fli
video/x-ms-asf asf
video/x-ms-asx asx
video/x-ms-wmv wmv
video/x-ms-wmx wmx
video/x-ms-wvx wvx
video/x-msvideo avi
video/x-sgi-movie movie
www/mime mime
x-conference/x-cooltalk ice
x-world/x-vrml vrm
x-world/x-vrml vrml

Sonraki yazılarda görüşmek dileğiyle!

  Kategoriler:
A.Gökhan, M.Sc.
A.Gökhan, M.Sc.

My Name is A. Gokhan SATMAN, and I am a software engineer, Author and game developer. gokhansatman.com

Daha fazla yazı görüntüle
Yorum yaz

0 Yorum

Henüz yorum yok

Tartışma başlatabilirsin.

Yorum ekle

*