PHP Dilinde Değişkenler – Bölüm 1

PHP Dilinde Değişkenler – Bölüm 1
Ekim 12 15:20 2012 Bu yazıyı yazdır

PHP programlama dili, dinamizm açısından gelişmiş ve gelişmeye devam etmekte olan bir açık kaynak kod uygulamasıdır. Dinamizm söz konusu olduğunda akla ilk gelen kavram değişken kavramıdır. Değişkenleri, canlı vücudundaki atar damarlar olarak görebiliriz. Bütün veriler değişkenler üzerinden taşınır. PHP, istenilen veriyi istenilen isimde atayabilir ve bunları değişkenler aracılığıyla yapar.

Bir kişinin isim soyisim bilgilerini ekrana yazdırmak isteyen kişi;

Şeklinde bir kod yazabilir. Fakat bu kod, sadece bilgileri Mustafa Kemal ATATÜRK olan bir kişinin ismini yazdırmaya yardımcı olacaktır. Konu dinamiklik olduğundan dolayı, değişkenler devreye girecektir. Zira yukarıdaki bilginin gerçek sahibi, sisteme giriş yaptıktan sonra bu bilgileri kendi girmek ve ekrana yazdırmak isterse, kodlamanın muhtemel şekli;

Şeklinde olacaktır.

Görüldüğü gibi değişkenler son derece önemlidir ve sistem ne kadar büyükse o kadar dinamik hale getirilebilirler.

Değişken Tanımlama

Herhangi bir programlama dili için en önemli başlıklardan biri olan değişken tanımlama işleminin PHP diline ait bazı özellikleri vardır. Bu özellikleri doğru bilmek ve uygulamak, sistemin çalışabilirliğini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu sebeple doğru değişken tanımlama ile ilgili olarak bazı maddelere değinmek gerekmektedir. Değişken tanımlanırken, başına $ sembolu yerleştirilir. Aşağıda da gösterildiği gibi, bir değişkeni tanımlamak belirli kurallar çerçevesinde mümkün olacaktır.

Bir değişken oluşturmak için, o değişkenin harflerden, özel karakterlerden ve sayı ile birleşik bir karakter katarından yardım alınır (Örn: $dolar, $_dolar___, $12dolar).

Kullanım Şartları

  • Değişken adı numara olamaz ve numara ile başlayamaz.

  • Değişken adı herhangi bir karakter içeremez.

  • Değişken adı Türkçe karakterlerden oluşamaz.

  • PHP, Linux tabanlı bir programlama dili olduğundan dolayı küçük büyük – harfe duyarlıdır. Bu sebeple değişken adları küçük büyük harf ayırt eder.

  • Değişken adları standart php fonksiyonlarını alamazlar.

Veri Tipleri

PHP programlama dili bazı veri tipleri içerir. Bu programlama dilindeki kod yapısına göre her türlü veriyi bir kez belirlemek, bu datayı her yerde kullanabilmek anlamına gelmektedir. Veri tipleri ana olarak 8 tanedir ve her birinin farklı özellikleri vardır. Sayısal, metinsel, mantıksal gibi bazı belirleyici özellikleri veri tiplerine göre belirlemek mümkün olacaktır.

Veri Tipi Betim Tanım
Boolean true True(Doğru-1) veya False(Yanlış-0) ikilisinden birini döndürür
Integer 4 Tam sayı değerleri
Float-Double 3.14 Ondalıklı sayı değerleri
String “Merhaba” Karakter (Katarı)
Object Sınıf Örneği
Array Dizileri(Sıralı değerler topluluğu) döndürür
Resource Referans
NULL Atanmamış ve belirtilmemiş bir değer

gettype()

Bir değişkenin veya değerin veri tipini saptamak için gettype() fonksiyonu kullanılır.

Ekran çıktısı string olacaktır. Çünkü Phpservisi.com değeri bir karakter katarıdır.

empty();

empty() fonksiyonu bir değişkene veri atanıp atanmadığını, yani boş olup olmadığını araştırır. Bu yönüyle isset() fonksiyonunu anımsatmaktadır. Fakat empty() fonksiyonu, sonucu true ya da false olarak döndürecektir.

define

Bir uygulamada sabit değer atamak için kullanılır. Windows tabanlı bir programlama dili olan ASP gibi dillerde değişken önceden tanımlanmakta idi. PHP programlama dili bunu doğrudan halletmektedir. define() komutu önceden tanımlanan değişkeni uygulama içinde kullanmayı sağlar.

Program çalıştırılıp ekran görüntüsü alındığında “Honda” yazısı görülecektir. Define ifadesi ile “Honda” değeri, “araba” değişkenine atanmış ve,

Yukarıdaki işlem ile aynı görev yapılmıştır.
Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.

  Yazı şöyle etiketlendi:
  Kategoriler:
A.Gökhan, M.Sc.
A.Gökhan, M.Sc.

My Name is A. Gokhan SATMAN, and I am a software engineer, Author and game developer. gokhansatman.com

Daha fazla yazı görüntüle
Yorum yaz

1 Yorum

Yorum ekle

*