PHP Dilinde Denetimsel İfadeler ve Akış Kontrol – Bölüm 2

PHP Dilinde Denetimsel İfadeler ve Akış Kontrol – Bölüm 2
Ekim 18 03:13 2012 Bu yazıyı yazdır

Merhaba,

Daha önce PHP dilinde denetimsel ifadeler ve akış kontrolleri ile ilgili yazı yazmıştım. Bu yazıda, ikinci kısmına değineceğim. Birinci bölüme bu link ile ulaşabilirsiniz:

Switch Kontrol Deyimi

Olasılıksal ifade yaratmak gerektiğinde “if” koşul ifadesi kullanılamaz. Bazı değişkenlerin değeri değişebilmelidir. Böyle bir durumun varlığında switch deyimi kullanılacaktır.

Önceden atanmış değişkenin değerleri case koşuluna atanır ve böylece istenen koşulun sağlandığı kriter devreye girer. Hiçbir koşul, beklenen koşulu sağlamaz ise bu sefer default yapı devreye girer.

Program çalıştırıldığında ekranda gösterilecek olan çıktı, “Değişken, 23” olacaktır. Çünkü birinci case koşulu ile verilen değer ile önceden atanan değişken eşleşmemektedir.

x değerinin sadece sayı olması gerekmez. Herhangi bir karakter ya da karakter katarı da, x değerine atanabilir. Sonuç aynı mantıkla döndürülecektir. “Default” ifadesi, hiçbir case koşulu döndürülemez ise devreye giren bir komuttur.

if koşullu yapısındaki elseif ifadesi gibi, switch deyimlerinde de sonsuz sayıda case koşulu yaratılabilir.

While Döngüsü

Döngüler programlama içinde çok büyük bir öneme sahiptir. Özellikle sayısı çok fazla olan verileri işlemek için döngülere başvurulmaktadır. Buna örnek olarak veritabanlarından çekilen verilerin listelenmesi işlemleri gösterilebilir.

While, İngilizce’de “sırasında”, “esnasında”, “iken” gibi anlamlarda kullanılır. Programlama dilinde de buna yakın bir anlam içerir. Yapısı if koşullu ifadesi ile benzer bir görünüm içerir.

1’den 5’e kadar rakamları yan yana yazalım:

Program çalıştırılıp ekran çıktısı alındığında, 12345 yazdığı görülecektir.

Program çalıştırıldığında şöyle bir görüntü karşımıza çıkacaktır.

Bu örnekte görülen bir husus da şudur ki while döngüsünde kullanılan } karakteri, kapanışı belirtir. Eğer bu karakterin bitiş yeri belirtilmez ise döngü sonsuza gider ve ekran boş bir görüntü gösterir. { ile } arasındaki tüm kodlamalar, döngünün bir parçası olacaktır. $sayi değişkenine verilen değer(1) ile while ifadesinin olay kısmında belirtilen sayı(10) arasındaki tüm değerler bir sayaç içine alındıktan sonra her birinin ardından satır komutu ekleme işlemi gerçekleştirilmiş ve böylece yukarıdaki gibi bir ekran görüntüsü alınmıştır.

Sonsuz döngüyle ilişkili diğer bir konu ise, artan – azalan ilişkilendirmesidir.

Program çalıştırıldığında ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

While döngüsü uygulama 4.3.3 ekran görüntüsü

Bir sonraki bölümde görüşmek üzere!

  Yazı şöyle etiketlendi:
  Kategoriler:
A.Gökhan, M.Sc.
A.Gökhan, M.Sc.

My Name is A. Gokhan SATMAN, and I am a software engineer, Author and game developer. gokhansatman.com

Daha fazla yazı görüntüle
Yorum yaz

1 Yorum

Yorum ekle

ERROR: si-captcha.php plugin: GD image support not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable GD image support for PHP.

ERROR: si-captcha.php plugin: imagepng function not detected in PHP!

Contact your web host and ask them to enable imagepng for PHP.