PHP Dilinde Dosya Yükleme İşlemleri

by A.Gökhan, M.Sc. | Ekim 21 15:46

PHP web tabanlı bir programlama dili olmasından dolayı internet kullanıcılarıyla bire-bir etkileşim halindedir. Bu durum, kullanıcıların da işlem yapabilmesi anlamına gelir. İnternet, kullanıcı odaklı olan bir platform olarak düşünüldüğünde, bu platformu form alanlarından oluşturmak kaçınılmaz olacaktır. Form alanları her zaman text verileri taşımak için kullanılmaz. Bunun dışında, dosya(image dosyası, kurulum dosyası, ses dosyası vb..) taşımak ve yüklemek için kullanılır. Böyle bir durumun varlığında kullanılacak olan işlem, dosya yükleme işlemidir.

Yüklenen dosya, o dosya ile birlikte eklenen bilgilerin beraberinde kaydedilir ve bu da $_FILES süper globalinde depolanan bir dizi veri akışı ile gerçekleşir.

Bilgi Akışı Bilgi
$_FILES[‘dosya’][‘name’] Yüklenen dosyanın gerçek ismi
$_FILES[‘dosya’][‘tmp_name’] Yükleme sırasında veri depolanan geçici klasör yolu
$_FILES[‘dosya’][‘size’] Yüklenen dosyanın byte bazında boyutu
$_FILES[‘dosya’][‘type’] Yüklenen dosyanın veri tipi

Terimlerin anlamlarını şu şekilde özetleyebiliriz:

Yükleme Formu Oluşturmak

Yükleme formunu oluşturmak için öncelikle bir form oluşturmak gerekmektedir. Zira veri aktarma işlemi için form alanlarına ihtiyacımız olacaktır. Dosya yükleme işleminde HTML formları, ENCTYPE argümanını içermelidir.

Aşağıdaki kodları form.html dosya adıyla kaydedelim.

Görüldüğü gibi enctype=”multipart/form-data” terimi form bilgilerinde belirtilmiştir. Buton’a basıldığında, upload.php sayfasında dosya yükleme işlemi yapılmış olacaktır.

[1]

form.html ekran görüntüsü

Aşağıdaki kodları upload.php dosya adıyla kaydedelim.

copy (“$file”, “/upload/$file_name”) komutunda belirtilen yol adresi, dosyanın yüklemesinin yapılacağı adrestir ve belirtilmez ise yükleme işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

[2]

Upload.php ekran görüntüsü

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere!

Endnotes:
  1. [Image]: http://www.phpservisi.com/wp-content/uploads/2012/10/11.jpg
  2. [Image]: http://www.phpservisi.com/wp-content/uploads/2012/10/21.jpg

Source URL: http://www.phpservisi.com/php-dilinde-dosya-yukleme-islemleri/