PHP Dilinde get_headers Fonksiyonu

by A.Gökhan, M.Sc. | Nisan 23 13:02

Bu bölümde kullanışlı fonksiyon get_headers() ile ilgili basit bir uygulama yapacağız. get_headers fonksiyonu, karşı sunucuya bir HTTP isteği gönderir. Örneğin bir dosyanın karşı sunucuda bulunup bulunmadığı araştıralım. Öncelikle aşağıdaki kodları kontrol.php dosya adı ile kaydedelim:

Yukarıdaki dosya çalıştırıldığında $dosya değişkeninin bir dizi değer döndürdüğü görülecektir. Bu değerler get_headers ile gelen değerlerdir:

Bizim bu uygulamada ihtiyacımız olan indis, 0 indisi, yani $dosya[0] değişkenidir. Bu değişken değerinin HTTP/1.1 200 OK olması durumunu araştıracağız. Eğer HTTP/1.1 200 OK değeri dönüyorsa durum başarılı, diğer durumlarda başarısızlık söz konusu olacaktır. Buradan hareketle, karşı sunucuda bir dosyasının varlığını araştıralım:

Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığında Fuzuli sayfasında index.php isimli bir dosya mevcut. çıktısını alacağız.

Source URL: http://www.phpservisi.com/php-dilinde-get_headers-fonksiyonu/