PHP Dilinde log10 ve pi Matematik Fonksiyonları

by A.Gökhan, M.Sc. | Mayıs 31 01:07

Matematiksel işlemleri yapabilmek için her programlama dilinde olduğu gibi PHP programlama dilinde de belirli fonksiyonlar bulunmaktadır. Biz bu işlemlerden 10’luk tabana göre logaritma alma ve pi sayısını bulma ile ilgili fonksiyonlara kısaca değineceğiz.

PHP dilinde 10’luk tabana göre logaritma alma işlemini log10 fonksiyonu ile rahatlıkla yapabiliriz.

Matematik’te hepimizin bildiği pi sayısı olan 3.14… erişimi için pi fonksiyonunu kullanabiliriz:

Diğer bir kullanım şekli ise M_PI ön tanımlı değişkeni ile mümkün olmaktadır:

Source URL: http://www.phpservisi.com/php-dilinde-log10-ve-pi-matematik-fonksiyonlari/