PHP Dilinde str_pad() Fonksiyonu Kullanımı

by A.Gökhan, M.Sc. | Haziran 10 14:19

PHP dilinde bir karakter katarının sağında ve solunda bulunan kısımlara, belirlenen değerlerin eklenmesini sağlamak amacıyla str_pad() fonksiyonunu kullanabiliriz. Fonksiyon içerisinde belirlenen parametrelerde bu işlemin yönünü ve tekrarını tanımlayabilmekteyiz. Resmi PHP programlama dili web sitesi php.net adresinde str_pad() fonksiyonunun tanımı şu şekilde verilmektedir:

Diğer bir anlatımla şu şekilde gösterebiliriz:

Yukarıdaki programın çıktısı ___phpservisi.com___ şeklinde olacaktır. $degisken isimli değişken değerinin karakter sayısı dahil toplam 20 karakterlik bir değer meydana gelecektir. phpservisi.com karakterlerinin toplamı 14’tür. 20’ye eşitlemek için 6 tane kalan boş değere _ karakteri STR_PAD_BOTH parametresinden dolayı hem sağ hem de sol tarafa eşit olmak suretiyle eklenecektir.

STR_PAD_BOTH parametresine ek olarak STR_PAD_RIGHT, STR_PAD_LEFT parametrelerini de kullanabiliriz:

İlgili fonksiyon teknik detaylarını daha kapsamlı olarak PHP.NET adresinden alabilirsiniz.

Source URL: http://www.phpservisi.com/php-dilinde-str_pad-fonksiyonu-kullanimi/