SQL’e Giriş

SQL’e Giriş
Kasım 17 12:03 2012 Bu yazıyı yazdır

SQL, İngilizce Structured Query Language kelimelerinin ilk harfleri alınarak oluşturulmuştur ve yapısal sorgulama dili anlamında kullanılır. Veritabanına bağlanma söz konusu olduğunda programcıların kullanması gereken programlama dilidir. Aslında SQL bir programlama dili değildir. Fakat birçokları tarafından programlama dili olarak bilinir. Kendi başına, iştirak ettiği veritabanı yazılımında veri ekleme, silme gibi sorgulama işlemleri dışında herhangi bir dinamiklik sağlayamaz. Bu da SQL’in bir programlama dili olmadığını ispatlar bir nedendir.

SQL’in veriler üzerinde işlem yaptığından bahsetmiştik. Bu işlemler, ekleme, silme, güncelleme ve görüntüleme olarak maddelenebilir.

SELECT Deyimi
SELECT deyimi SQL’in en önemli parçalarından biridir. Veritabanındaki bilgileri görmek, SELECT sayesinde olmaktadır.

SELECT deyiminde kullanılan FROM ifadesi, görüntülenecek olan verinin hangi tablodan alınması gerektiğini vurgulamaktadır. İngilizce, -den, -dan anlamında kullanılırken, SQL yapısı içerisinde de benzer bir yapıda kullanılmaktadır. FROM tablo_adi (tablo_adi[ndan]) anlamı içermektedir.

Where, Order By, Group By, Having Koşulları
SELECT deyiminin, verileri ekrana getirmek için kullanıldığını görmüştük. Verileri görüntülemek her zaman Uygulama 2.3.1.1 örneğinde olduğu gibi basit yapıda olmamaktadır. Sistematik projelerde çok karmaşık yapılı veriler karşımıza çıkmaktadır. Onbin kayıtlı kullanıcısı bulunan bir web sayfasının üyeler tablosunda üyelerin yaş aralıkları, eğitim seviyeleri, nereli oldukları, ilgi alanları gibi sayısız bilgi bulunabilir. Yaş aralığı 20-25 arasında olan, eğitim seviyesi lise ya da üniversite olan ve evli olmayan üyeler üzerinde çalışma yapılması istenildiğinde, SELECT deyiminin tek başına pek de işe yarayamayacağı görülmektedir. Bu durumda ek koşullar devreye girmektedir.

WHERE
WHERE ifadesi bir tabloda çekilmek istenilen verinin koşulunu sağlamak amacıyla kullanılır. Karmaşık yapılı ve birçok olasılıklı ifadeler için WHERE koşulunu kullanmak kaçınılmaz olmaktadır.

Yukarıda, tablo tablosundan id numarası 1 olan veriyi görüntülemek istenmiştir.

ORDER BY
Order By koşulu sorgulama sonucunda bulunan kayıtları büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralamak için kullanılır.

Sıralamak için kullanılan ORDER BY ifadesinin yanında ASC ek ifadesi görüldüğünde küçükten büyüğe ya da alfabetik sıralama söz konusudur diyebiliriz.

ASC ifadesinin aksine DESC ek ifadesi tam tersi bir anlam taşımaktadır.

Bir sonraki SQL yazımda diğer SQL cümle ve deyimleri üzerinde duracağım.

  Yazı şöyle etiketlendi:
  Kategoriler:
SQL
A.Gökhan, M.Sc.
A.Gökhan, M.Sc.

My Name is A. Gokhan SATMAN, and I am a software engineer, Author and game developer. gokhansatman.com

Daha fazla yazı görüntüle
Yorum yaz

0 Yorum

Henüz yorum yok

Tartışma başlatabilirsin.

Yorum ekle

*