Unity3D Dersleri: FixedUpdate() ve LateUpdate() Fonksiyonları

by A.Gökhan, M.Sc. | Kasım 30 23:04

Daha önceki derslerde belirtmiş olduğumuz sırasıyla Awake(), Start() ve Update() fonksiyonları ile aynı konu başlığı altında listeleyebileceğimiz bir diğer MonoBehaviour fonksiyonları olan FixedUpdate() ve LateUpdate() fonksiyonlarını inceleyeceğiz.

FixedUpdate() fonksiyonu genel itibari ile Update() fonksiyonu ile aynı işlevi görmektedir. Saniye içerisinde çalışma sayıları arasında fark bulunmaktadır. Fizik motorunun söz konusu olduğu durumlarda FixedUpdate() fonksiyonu tercih edilebilir. Sentaks olarak ise aynı kullanım görülecektir:

MonoBehaviour sınıfının bir diğer üyesi olan LateUpdate() fonksiyonu saniye içerisinde çalışma sayısı olarak Update() fonksiyonu ile aynıdır. İçerisinde bulunan komutlar, Update() fonksiyonundan sonra çalışmaktadır. Sentaks olarak aşağıdaki şekliyle görülecektir:

İyi çalışmalar.

Source URL: http://www.phpservisi.com/unity3d-dersleri-fixedupdate-ve-lateupdate-fonksiyonlari/